Kalendernytt ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<uy   2002-07-10 Uppdaterad *<uy   2002-07-10    KONTAKT
 

 
 'Den tetrasexagesimala kuben' åskådliggör det tetrasexagesimala talsystemets principer; åtta småkuber bildar åtta mellankuber och åtta mellankuber bildar den stora kuben, fyra kuber på höjden gånger fyra kuber på bredden gånger fyra kuber på djupet bildar den stora kuben, fyra kvadrater gånger fyra kvadrater bildar en sida av sexton kvadrater, cirkeln inskriver projektionen av kuben och tangerar sex hörn - två upphöjt till sex blir sextiofyra.