KALENDERNYTT   ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *>70   2009-08-12   Uppdaterad *>70   2009-08-12   KONTAKT

 

 

Svesif utvecklas:

INSTÄMMANDE NEKANDE

SVESIF är en förenklad variant av svenska språket som svensk.info nu utvecklar. De första ord man lär sig på ett nytt språk brukar vara det bekräftande Ja och det nekande Nej. I svenskan, till skillnad från engelskan, skiljer vi dessutom mellan det instämmande bekräftande Ja och det invändande bekräftande Jo. Svesif går nu ett steg längre och skiljer på motsvarande sätt mellan invändande nekande och instämmande nekande!

Vem har inte varit med om en dialog av följande slag:
 - Det här är inte rätt.
 - Nej, det stämmer inte.
Vad är det egentligen de säger - är de överens eller inte? Språket är otydligt, Svesif ska vara bättre!

Det började egentligen - som så ofta med nya upptäckter - med en svårighet att avgöra om svenskans Nej skulle bli Ne eller No på Svesif. För Ne talade att det närmast är identiskt med den talade svenskans "nä", att det är begynnelsebokstäverna i Negativ och att det i många språk har nekande betydelse. För No talade engelskans No och att det blir lättare att skilja från Je som betyder Ja, närmast identiskt med engelskt talspråk.

Men måste det vara ett problem att man har två alternativ? Varför inte låta den första bokstaven, konsonanten, ange Bekräftande/Nekande (precis som på både engelska och svenska) och den andra bokstaven, vokalen, ange Instämmande/Invändande? Det råkar dessutom passa ihop med Je och Jo!

Att Ne kan låta som Je eftersom vokalen är densamma, blir mindre bekymmersamt - kanske till och med en fördel - om båda orden innebär instämmande. I svenskan har vi ju för övrigt det stränga NÅ - låter inte direkt instämmande !
 
 

Fredrik Flink 2009-08-12