KALENDERNYTT ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *</g 2005-08-17Uppdaterad *</g 2005-08-17   KONTAKT

 

SALTORITMEN

Det finns ett förbluffande enkelt sätt att hålla reda på vilka salter som är de vanligaste i havsvatten och i vilka proportioner de förekommer. Totalhalten av salter i vattnet varierar inom vida gränser (typiskt 3,5 % i oceanerna) men sammansättningen av olika salter brukar vara densamma.

 

Kvalitativt


Natriumklorid - vanligt koksalt

Byt ut natrium, fortsätt med klorid:

Magnesiumklorid

Fortsätt med magnesium, byt ut klorid:

Magnesiumsulfat

Byt ut magnesium, fortsätt med sulfat:

Kaliumsulfat

Fortsätt med 'kalium' men - enda undantaget - sätt till ett c för det ska vara kalcium, byt ut sulfat:

Kalciumkarbonat

Resterande salter motsvarar inte ens en fjärdedel av kalciumkarbonathalten.

Märk att metallerna följer ordningen i periodiska systemet:Natrium-Magnesium-Kalium-Kalcium,
övriga joner omvänd ordning - Klor-Svavel-Syre och Kol
 
 
 

Kvantitativt


Halten i procent av totala mängden salt:

Kalciumkarbonat 2,5

Lägg till 1 och 1 tiondedel:

Kaliumsulfat 3,6

Lägg till 1 och 1 tiondedel:

Magnesiumsulfat 4,7

Lägg ihop 2,5+3,6+4,7:

Magnesiumklorid 10,8

99 - 99,5 % av resten är natriumklorid 77,7
 
 

Fredrik Flink 2005-08-17