KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *>7a 2009-08-22   Uppdaterad *>7a 2009-08-22   KONTAKT
 

TERMOMETERTIPS

                   

Låt oss påminna om den gyllene regeln "Hellre dålig men känd noggrannhet än bra men okänd". Clas Ohlson hade för tio år sedan termometrar för 150 kronor som visade mindre än 0,5 grader fel som deklarerat - i dag har man nästan inga termometrar som över huvud taget är 'noggrannhetsdeklarerade' och ingen som deklarerats visa mindre än 1 grad fel. Två exemplar av samma termometer för 50 kronor visade båda mellan 2 och 3 grader fel! Då är det billigare och lika säkert att känna med fingret...

Kalendernytt kan tipsa om en termometer för 790 kronor inkl moms och frakt, GTH 175/PT som ska visa högst 0,2 grader fel. Den noggrannheten brukar man inte få ens på termometrar för flera tusen kronor, men de brukar ha en mängd finesser medan man här tycks ha koncentrerat sig just på noggrannheten. Trots det låga priset har den en riktig Pt-1000-sensor.

Grundnoggrannheten är 0,1 °C, enligt skriftlig specifikation är mätosäkerheten 0,1 % av uppmätt värde ± 2 enheter på sista siffran. Det utbredda bruket att ange temperaturavvikelser i procent är tvivelaktigt - det borde förstås avse kelvin och i så fall vore 0,1 procent 0,3 °C redan vid rumstemperatur. Men man brukar nog mena antalet grader Celsius dvs avståndet från vattnets smältpunkt, det handlar alltså om 0,02 °C vid rumstemperatur. I det vanliga temperaturområdet -50 - +50 °C skulle den alltså visa mindre än en kvarts grad fel. Och det verkar stämma. Vi har inte testat den professionellt, men jämfört med termometrar sedan länge kalibrerade mot varann och mot vattnets smältpunkt.

Här kan det vara på sin plats med ett tips på hur man anger mätresultat enkelt, systematiskt och lagom noggrant. Detta kan sägas vara den praktiska innebörden av nämnda noggrannhet:

Display   Ange kort   Ange alternativt
20,0         20
20,1         20
20,2         20                 20-20,5
20,3         20-21           20-20,5
20,4         20-21           20,5
20,5         20-21           20,5
20,6         20-21           20,5
20,7         20-21           20,5-21
20,8         21                 20,5-21
20,9         21
 

Till sist några enkla och viktiga regler vid mätning av temperatur:


Fredrik Flink 2009-08-22