Kalendernytt Sidan publicerad *<5r 1998-02-14 Uppdaterad *<Lq 2000-12-03  KONTAKT

 

DAGENS ENHETER

På denna sida ska vi beskriva olika enheter lite mer ingående. Kanske skulle vinjetten varit Morgondagens enheter för vi börjar med några nya alternativ till månader och minuter - men det är ju faktiskt enheter som hör dagen till och de kan dessutom användas redan i dag. Beträffande Akinaviska kalendern och resten av A-systemet som nämns nedan har vi massor av information men det tar tid(!) att lägga ut den i presentabelt skick. Kalendernytt växer sakta men säkert!

Rudiment - tiden sedan det första

Ett RUDIMENT i A-systemet motsvarar 10000000)0 eller decimalt uttryckt 4 398 046 511 104,0 dygn, det blir drygt 12,04 miljarder år. Ett dygn motsvarar 0)0000001 rudiment. Det härleds genom att man dubblerar ett dygn i fyrtiotvå omgångar.
 
 

Sentiment - de kännande varelsernas tid

Ett SENTIMENT i A-systemet motsvarar 1000000)0 eller decimalt uttryckt 68 719 476 736,0 dygn, det blir drygt 188 miljoner år. Ett dygn motsvarar 0)000001 sentiment. Det härleds genom att man dubblerar ett dygn i trettiosex omgångar.
 
 

Instrument - så länge vi haft redskap

Ett INSTRUMENT i A-systemet motsvarar 100000)0 eller decimalt uttryckt 1 073 741 824,0 dygn, det blir knappt 2,94 miljoner år. Ett dygn motsvarar 0)00001 instrument. Det härleds genom att man dubblerar ett dygn i trettio omgångar.
 
 

Testament - kulturarvets ålder

Ett TESTAMENT i A-systemet motsvarar 10000)0 eller decimalt uttryckt 16777216,0 dygn, det blir knappt 45934,5 år. Ett dygn motsvarar 0)0001 testament. Det härleds genom att man dubblerar ett dygn i tjugofyra omgångar.
 
 

Dokument - ett dokuments livslängd

Ett DOKUMENT i A-systemet motsvarar 1000)0 eller decimalt uttryckt 262144,0 dygn, det blir 718 år så när som på hundra dygn. Ett dygn motsvarar 0)001 dokument. Det härleds genom att man dubblerar ett dygn i arton omgångar.

Dokument kan användas i arkeologiska sammanhang och ungefär som årtusenden.
 
 

Monument - tidens minnesmärken

Ett MONUMENT i A-systemet motsvarar 100)0 eller decimalt uttryckt 4096,0 dygn, det blir elva år och drygt elva veckor! Ett dygn motsvarar 0)01 monument. Det härleds genom att man dubblerar ett dygn i tolv omgångar.

Monument kan användas på samma sätt som decennier, det kan sägas beteckna en tidstypisk period.
 
 

Fundament - fundamentalt i tideräkningen

Ett FUNDAMENT i A-systemet motsvarar 10)0 eller decimalt uttryckt 64,0 dygn, alltså drygt två månader. Ett dygn motsvarar 0)1 fundament. Det härleds genom att man dubblerar ett dygn i sex omgångar.

Fundament kan användas för vardagliga tidsangivelser med endast ett tecken, det ger exempelvis ofta lagom noggrannhet vid angivelse av hållbarhet för andra varor än färskvaror. Det kan ersätta månaden, särskilt i de fall månaden anses ge väl stor noggrannhet.
 
 

Element - elementärt!

Ett element är helt enkelt ett dygn. Och dygnet är själva grundenheten för tid i A-systemet och Akinaviska kalendern. I stället för månader och år räknar man dygn och slipper därmed det klassiska problemet att få ett helt antal dygn per år.

Dygnet är också den mest grundläggande tidsenheten för människan i alla kulturer, viktigare än månaden och till och med året. Dygn brukar ge lagom noggrannhet för datering av brev och andra handlingar.
 
 

Segment - ett avsnitt av dygnet

Ett SEGMENT i A-systemet motsvarar 22,5 minuter eller 1350 sekunder i SI-systemet. Det härleds genom att man halverar ett dygn i sex omgångar. Ett dygn är alltså 10)0 segment eller decimalt uttryckt 64,0 segment.

Med segment kan man ange tid på dygnet med ett enda tecken - och ändå betydligt noggrannare än med timmar. Det kan ge lagom noggrannhet när man ska ange mötestider eller öppettider.
 
 

Moment - ett ögonblick bara!

Ett MOMENT i A-systemet motsvarar 21,09375 sekunder i SI-systemet. Det härleds genom att man halverar ett dygn i tolv omgångar. Ett dygn är alltså 100)0 moment eller decimalt uttryckt 4096 moment.

Ett moment kan sägas vara den tidrymd man får räkna med att vänta om man söker någon. Det kan också vara en kort vilopaus eller den tid som behövs för att hinna tänka efter. Ett moment är en perfekt avvägd enhet när man vill ange noga när en händelse inträffat - eller när tåget ska gå!
 
 

Fragment - en spillra av tiden

Ett FRAGMENT i A-systemet motsvarar 0,32958984375 sekunder(ca 0,33 s) i SI-systemet. Det härleds genom att man halverar ett dygn i arton omgångar. Ett dygn är alltså 1000)0 fragment eller decimalt uttryckt 262144,0 fragment.

Ett fragment kan sägas vara den kortaste tidsenhet människan kan räkna. Sekunder kan ibland verka långa att räkna, medan tiondels sekunder knappast går att uppfatta med synen. Ett fragment är en perfekt avvägd enhet att använda på en display som ska kunna avläsas utan att uret stoppas.
 
 

Augment - en utvidgning av precisionen

Ett AUGMENT i A-systemet motsvarar 0,00514984130859375 sekunder(ca 5,15 ms) i SI-systemet. Det härleds genom att man halverar ett dygn i tjugofyra omgångar. Ett dygn är alltså 10000)0 augment eller decimalt uttryckt 16 777 216,0 augment.

Augment kan ersätta hundradels sekunder, en perfekt avvägd enhet att använda i idrotts- och andra rekordsammanhang med automatiserad tidtagning. Den kan också ange exponeringstider, 1 augment motsvarar 1/194,18 sekund.

---

Ferment - bärvågors period

Ett ferment är INTE en åttondedel av ett åttondedels augment - för att inte antalet sällan använda enheter ska rusa i höjden när vi går på djupet i tiden delar vi i fortsättningen med faktorn 16 777 216,0 dvs vi använder bara var fjärde 64,0-potens.

Ett FERMENT i A-systemet motsvarar knappt 0,307 nanosekunder i SI-systemet. Det härleds genom att man halverar ett dygn i fyrtioåtta omgångar. Ett dygn är alltså 100000000)0 ferment eller decimalt uttryckt närmare 281 475 miljarder ferment.

---

Pigment - den färgade strålningens period

Ett PIGMENT i A-systemet motsvarar knappt 18,3 attosekunder (den minsta tidsenheten i SI-systemet). Det härleds genom att man halverar ett dygn i sjuttiotvå omgångar. Ett dygn är alltså 1000000000000)0 pigment eller decimalt uttryckt drygt 4722 miljarder miljarder pigment.

---

Cement - obehandlad sten, fast botten

Ett CEMENT i A-systemet motsvarar drygt 0,000 001 090 521 attosekunder i SI-systemet. Det härleds genom att man halverar ett dygn i nittiosex omgångar. Ett dygn är alltså 10000000000000000)0 cement eller decimalt uttryckt nära 80 miljarder miljarder miljarder cement.

Under ett cement hinner ljuset i vakuum knappt 327 attometer dvs inte ens en miljarddels våglängd!