KALENDERNYTT   ISSN 1403-1531Sidan publicerad *<v]2002-10-01 Uppdaterad *<v]2002-10-01   KONTAKT

 

EN ENDA ENHET !

SI-systemet innebar övergång till en enda grundenhet för en och samma storhet. Dock krävdes fortfarande ett stort antal multipelenheter som millimeter, mikrometer, nanometer, kilometer osv.

I det tetrasexagesimala talsystemet kan även stora tal skrivas med få siffror. Tack vare detta behöver man i A-systemet inte använda multipelenheter till vardags och vid extremt små eller stora tal blir det oftast uppenbart vad som avses även med en potentiering som innebär att man utelämnar ett förutbestämt antal siffror, här åtta positioner.

Tabellen visar hur alla meningsfulla längder kan anges utan enhet och med som allra mest fyra nollor. Vi har ändrat den egentliga enheten till en sextiofjärdedel av en sextiofjärdedel av den tidigare oktalmilen, då det blir en både 'mänskligare' enhet och smidigare härledda enheter.

 Skrivs  Betyder Motsvarar i gamla system
Normalt  I mikrokosmos  I makrokosmos  Normalt  I mikrokosmos  I makrokosmos
 10000 10000  0)0001 1000000000000 40075017m 142,375 nm 1,192 milj ljusår
 1000 1000  0)00001 100000000000 626172 m 2,22461 nm 18630 ljusår
 100 100  0)000001 10000000000 9783,93 m 34,7595 pm 291,096 ljusår
 10 10  0)0000001 1000000000 152,874 m 543,117 fm 4,5483 ljusår
 1 1  0)00000001 100000000 2,388657 m 8,48621 fm 0,07106 ljusår
 )1 0)1  0)000000001 10000000 37,3227 mm 132,597 am 10505425256 km
 01 0)01  0)0000000001 1000000 0,583168mm 2,07182 am 164147269 km
 001 0)001  0)00000000001 100000 9112,003 nm 0,032372 am 2564801 km
Anm:
Den egentliga enheten 'oktalmeter', som inte behöver anges, utgår alltså från ekvatorns längd som delas på 16 777 216.
Tecknet ) i A-systemet, utläst "parra", motsvarar decimalkomma i det decimala systemet.
 
Några konkreta exempel:
 Exempel  Skrivs i A-systemet  Skrivs i SI-systemet  Skrivs i meter
 "Universums diameter"(ljuset)  6980000  283,8 Ym  283800000000000000000000000
 1 parsec  0|=G-K00  30,857215 Pm  30857215000000000
 1AU, medelavstånd till solen  00~L  149,6 Gm  149600000000
 Fågelavstånd Malmö-Kiruna  2G00  1410 km  1410000
 Kaknästornet  11  155 m  155
 Kroppslängd  )/  1,79 m  1,79
 Plåttjocklek  01!  1,0 mm  0,001
 Elektronens radie  )LG7<  2,817938 fm  0,000000000000002817938
 Kvark(?)  00W  1 am  0,000000000000000001