KALENDERNYTT   ISSN 1403-1531Sidan publicerad *<v]2002-10-01 Uppdaterad *<v]2002-10-01   KONTAKT

 

EN ENDA ENHET !

I det tetrasexagesimala talsystemet kan även stora tal skrivas med få siffror. Tack vare detta är det inte nödvändigt att använda multipelenheter till vardags och vid extremt små eller stora tal blir det oftast uppenbart vad som avses även med en potentiering som innebär att man utelämnar ett förutbestämt antal siffror, här åtta positioner.

När det gäller vikter kan det behövas två mikro- och två makro-potentieringar. Värdena utgår från den sammanlagda massan av jordklotet och atmosfären(knappt en miljontedel) som nyligen beräknats noggrannt till mellan 5,97215 och 5,97235 kvadriljoner kg approximerat till 5,9723 som delas på sextiofyra upphöjt till sexton.

 Skrivs  Betyder (tetrasexagesimalt) Motsvarar i gamla system(decimalt)
Normalt I mikrokosmos I makrokosmos  Normalt Mikro Makro  Hypo  Hyper
 10000 10000 0)0001 1000000000000 1264 kg 4,492 ng 355,971 Eg  9,615 u  100197Yt
 1000 1000 0)00001 100000000000 19,76kg 70,203 pg 5,562 Eg  0,1502 u 1565 Yt
 100 100 0)000001 10000000000 308,75g 1,096 pg 0,0869 Eg  0,002347 u 24,462Yt
 10 10 0)0000001 1000000000 4,824 g 17139 ag 1357 Tg  36681 nu 0,382Yt
 1 1 0)00000001 100000000 75,38mg 267,8 ag 21,21 Tg  573,15 nu 5972 Yg
 )1 0)1 0)000000001 10000000 1,177 mg 4,184 ag 0,3315 Tg  8,955 nu 93,315Yg
 01 0)01 0)0000000001 1000000 18403 ng 65381 yg 5180 ton  0,1399 nu  1,458Yg
 001 0)001 0)00000000001 100000 287,5 ng 1021 yg 80,938 ton  0,002186 nu  0,02278Yg
Anm:
Den egentliga enheten 'oktalgran', som inte behöver anges, motsvarar alltså 75,38 milligram, vilket är 21,6 % mer än den gamla enheten 1 gran medicinalvikt vilken likaledes är 21,6 % större än 1 gran juvelvikt. 1 oktalgran är bara 16,3 % större än 1 grain som är 27 % större än 1 gran juvelvikt.
Tecknet ) i A-systemet, utläst "parra", motsvarar decimalkomma i det decimala systemet.
Tecknet # dvs sextiotrean är den högsta siffran i A-systemet på samma sätt som nian är den högsta siffran i decimalsystemet.
u betecknar den universella atommassenheten dvs 1,66 yg. t betecknar ton dvs 1000 kg.
Yotta och yokto är tämligen nya prefix för kvadriljon resp kvadriljondel.
 
Några konkreta exempel:
 Exempel  Skrivs i A-systemet  Skrivs i SI  Skrivs i kilogram
 Solen  1h00  1,989x1030 kg  1989000000000000000000000000000
 Jorden  1  5,972x1024 kg  5972000000000000000000000
 "T/T Nanny"  )1W  499 000 ton  499000000
 1 kubikmeter vatten  <&{%  1 ton  1000
 En människa  4000  79 kg  79
 Brev  40  19 gram  0,019
 Dagsbehov C-vitamin  )<  60 mg  0,00006
 D-vitamin i 100 g mjölk  0004  0,02 mikrogram  0,00000000002
 En blyatom  LZ000 344 yg  0,000000000000000000000000344
 En elektronneutrino ca  )1 0,000000013yg  0,000000000000000000000000000000000013