Välkommen till

KALENDERNYTT

TIDSKRIFT OM TIDERÄKNING - TALSYSTEM - ENHETSSYSTEM -
TECKENSYSTEM - KLASSIFICERING

Uppdaterad * > # %    2019-07-14     Årgång  21   ISSN 1403-1531

svensk.info    Utgivare: Fredrik Flink    KONTAKT

English, please!   Esperanto, dankon!   Interlingua, gratias!


 
 
 
 

MONUMENTSKIFTET

2019-08-08


 
 
 
 

Kalendernytt reder ut:

SOMMARTID

- bara att lura sig själv


 
 

Kalendernytt lanserar

Verbal Mitigation Grade


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

Ett femte element - i grevens tid

FEMTE ADVENT

Använd ljusstumpar från fjärde advent

 
 
 
 
 
 
 

KALENDERBITAR

TAL OM TAL

DAGENS ENHETER

GODA TECKEN

KLASSIFICERA MERA

KONVERTERA TILL ORTODOX

FYSISKT MÖJLIGT

ALL-GODA RYTMER

 

KALENDERBITAR

Vårning för mars  Är det vår eller vinter i mars? Eller är det vårning?

Akinaviska kalendern Den revolutionerande, logiska och praktiska tideräkningen.

I mitten av månaden? Ett synnerligen vanligt uttryck - man vad betyder det egentligen?

Dagsljusjämning  När är dag och natt egentligen lika långa?

Nya årstider

God Tvåa! Hur kan man påstå att år 2000, det tjugohundrade året, inte hör till det tjugonde århundradet? På sid 2 finns tillkännagivanden inför 2000-skiftet.

Akinavisk skymning och gryning Kalendernytt lanserar en ny skymning och en ny gryning - när solen står över horisonten!
 


 
 

Ett högaktuellt exempel på vida spridd vidskepelse

Ingenting händer

2012-12-21

om ingen gör något

Det finns bara en enda möjlighet att någonting över huvud taget händer 2012-12-21 som är kopplat just till detta datum - och det är att vissa människor eller möjligen andra individer på ett eller annat sätt bryr sig om detta nonsens och vidtar någon åtgärd som kan få direkta eller indirekta följder.

Att detta datum skrivs 1 nolla, 2 bindestreck, 3 ettor och 4 tvåor - betyder heller ingenting. De allra flesta människor kände inte till att Kalendernytt firade ett nytt monument 2008-05-21 och följaktligen hände heller ingenting speciellt denna dag. Konstruera en egen kalender i stället för att sprida grundlösa rykten!

Men visst kan man fira Vintersolståndet!


 
 
 
 
 
 

RAOUL WALLENBERG

100 ÅR

2012-08-04


Apropå monument och som om inte verkligheten vore nog så inträffar detta exakt 3x8 fundament eller på dagen tre
åttondedels monument
in i innevarande monument i Akinaviska kalendern

*>o0

 
 
 
 

GYLLENE SNITTET
med tolv siffror i tetrasexagesimalt talsystem !
1 ( / ) 0)%zt=!n+av1n   (=)   1)%zt=!n+av1n

Decimalt med 20 decimaler och samma precision:
     1 / 0,61803398874989484820    =    1,61803398874989484820