KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *>00 2008-05-21   Uppdaterad *>00 2008-05-21  KONTAKT
 

 
 


SEMANOKALENDERN

- nu är året tillbaka i tideräkningen!


Kalendernytt lanserar här, vid monumentskiftet i Akinaviska kalendern, ännu en ny tideräkning. Semanokalendern - av seman för vecka eller sem för utsäde
(till odlingssäsong), ano för år och ok för oktal - är tänkt som ett komplement när man vill ha med året i tideräkningen. Den är ännu inte knuten till någon era,
men epoken sätts lämpligen till en vårdagjämning.

Semanokalendern räknar med oktalt talsystem 6 dygn per vecka och sextioen veckor per år - som ett skottår. I början av var åttonde vår utelämnas en vecka, var nittiosjätte
åttaårsperiod dessutom en vecka i början av hösten. Första siffran anger säsong 0-7, andra siffran vecka 0-7(senhöst, vinter och senvinter 1-7) och tredje siffran dag 0-5.

Fördelar:
Tar med året i tideräkningen
Veckorna går alltid jämnt ut på året
Liten avvikelse på lång sikt: 1 dygn på 80 000år (gregorianska kalendern avviker 1 dygn på 3300 år)

Nackdelar:
Inte absolut regelbunden som Akinaviska kalendern
Stor avvikelse på kort sikt: 6 dygn dras av vart åttonde år, 97 gånger på 768 år (gregorianska kalendern lägger till 1 dygn 97 gånger på 400 år)
 
 

Fredrik Flink *<## (2008-05-20)