Kalendernytt ISSN 1403-1531 Publ *<ho 2000-03-20Uppd *<ho 2000-03-20   KONTAKT
 

KONVERTERINGSTABELL FÖR KLOCKSLAG

Akinaviska kalendern är en integrerad del av A-systemet och betecknas här med A. Uppmätt värde avrundas nedåt så att senast passerade klockslag anges, exempelvis skrivs "3" från 02:07:30 ända till 02:30 i svensk normaltid. Detta underlättar bl a att sätta till siffror om noggrannheten behöver ökas från den här redovisade nivån segment till moment eller fragment.

UTC, Temps Universel Cordonné eller kort o gott universaltid är i stort sett detsamma som "Grennwichtid"(GMT). Observera dock att man i verklighetens Grenwich dvs i London även tillämpar sommartid medan GMT och UTC alltid är desamma.
 UTC  A Svensk normaltid Svensk sommartid
 00:00  0  01:00  02:00
 00:22:30  1  01:22:30  02:22:30
 00:45  2  01:45  02:45
 01:07:30  3  02:07:30  03:07:30
 01:30  4  02:30  03:30
 01:52:30  5  02:52:30  03:52:30
 02:15  6  03:15  04:15
 02:37:30  7  03:37:30  04:37:30
 03:00  8  04:00  05:00
 03:22:30  9  04:22:30  05:22:30
 03:45  a  04:45  05:45
 04:07:30  b  05:07:30  06:07:30
 04:30  c  05:30  06:30
 04:52:30  d  05:52:30  06:52:30
 05:15  e  06:15  07:15
 05:37:30  f  06:37:30  07:37:30
 06:00  g  07:00  08:00
 06:22:30  h  07:22:30  08:22:30
 06:45  i  07:45  08:45
 07:07:30  j  08:07:30  09:07:30
 07:30  k  08:30  09:30
 07:52:30  L  08:52:30  09:52:30
 08:15  m  09:15  10:15
 08:37:30  n  09:37:30  10:37:30
 09:00  o  10:00  11:00
 09:22:30  p  10:22:30  11:22:30
 09:45  q  10:45  11:45
 10:07:30  r  11:07:30  12:07:30
 10:30  s  11:30  12:30
 10:52:30  t  11:52:30  12:52:30
 11:15  u  12:15  13:15
 11:37:30  v  12:37:30  13:37:30
 12:00  w  13:00  14:00
 12:22:30  x  13:22:30  14:22:30
 12:45  y  13:45  14:45
 13:07:30  z  14:07:30  15:07:30
 13:30  @  14:30  15:30
 13:52:30  &  14:52:30  15:52:30
 14:15  $  15:15  16:15
 14:37:30  %  15:37:30  16:37:30
 15:00  .  16:00  17:00
 15:22:30  ,  16:22:30  17:22:30
 15:45  :  16:45  17:45
 16:07:30  ;  17:07:30  18:07:30
 16:30  '  17:30  18:30
 16:52:30  |  17:52:30  18:52:30
 17:15  !  18:15  19:15
 17:37:30  ?  18:37:30  19:37:30
 18:00  /  19:00  20:00
 18:22:30  \  19:22:30  20:22:30
 18:45  <  19:45  20:45
 19:07:30  >  20:07:30  21:07:30
 19:30  [  20:30  21:30
 19:52:30  ]  20:52:30  21:52:30
 20:15  {  21:15  22:15
 20:37:30  }  21:37:30  22:37:30
 21:00  _  22:00  23:00
 21:22:30  =  22:22:30  23:22:30
 21:45  ~  22:45  23:45
 22:07:30  ^  23:07:30  00:07:30
 22:30  -  23:30  00:30
 22:52:30  +  23:52:30  00:52:30
 23:15  *  00:15  01:15
 23:37:30  #  00:37:30  01:37:30