Kalendernytt ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<6C 1998-04-04 Uppdaterad *<mL 2001-01-31   KONTAKT
 
 

NY TEMPERATURSKALA

Den Akinaviska temperaturskalan förenar logiken i kelvinskalan med A-systemets få positioner och celsiusskalans anknytning till vattnets smältpunkt. Nollpunkten ligger naturligtvis vid 0 och motsvarar alltså -273,15 grader Celsius. Enheten motsvarar 8,5359375 Kelvin och härleds ur temperaturen vid vattnets smältpunkt dvs 273,15 Kelvin som delas i trettiotvå delar.

Nu kan vi skriva temperaturer upp till +265 grader Celsius med ett enda tecken. Med två tecken plus slutparentes som heltalsavskiljare får vi en upplösning motsvarande 0,1333740234375 grader Celsius, som tidigare krävt 3-5 tecken plus komma. Vattnets smältpunkt skrivs " W ", av en händelse begynnelsebokstaven i "water". Man kan också ange temperaturerna i samma skala i oktalt talsystem, med i princip dubbla antalet tecken.

Här följer en konverteringstabell med några vanliga temperaturer. Mager stil anger nedåt avrundade men oftast ändå mycket noggranna värden, fet stil anger exakta värden. Tabellen är under påfyllning.

Läs mer: Om den akinaviska temperaturskalans förträfflighet

Se även: De akinaviska siffrorna

 °Réaumur  °Fahrenheit  °Rankine  °Celsius  Kelvin  Akinavisk  Oktal  Motsvarar
 +4425,03  +9988,3175  10447,9875  +5531,2875  5804,4375  A.  1250  Solytan
       +1535  1808  3J)]  323,65  Sm Järn
       +1083  1356  2U)_  236,7  Sm Koppar
       +1064  1337  2S),  234,51  Sm Guld
       +960,8  1234  2G)@  220,44  Sm Silver
 +218,52  +523,67  983,34  +273,15  546,3  10  100  
 +211,69125  +508,3053125  967,9753125  +264,6140625  537,7640625  #  77  
 +204,8625  +492,940625  952,610625  +256,078125  529,228125  *  76  Ugnstemp 6
 +198,03375  +477,5759375  937,2459375  +247,5421875  520,6921875  +  75  
 +191,205  +462,21125  921,88125  +239,00625  512,15625  -  74  Ugnstemp 5
 +186  +450  909  +232  505  ^)B  73)13  Smältp Sn
       +230,4703125  503,6203125  ^  73  
       +221,934375  495,084375  ~  72  Ugnstemp 4
       +213,3984375  486,5484375  =  71  
       +204,8625  478,0125  _  70  Ugnstemp 3
       +196,3265625  469,4765625  }  67  
       +187,790625  460,940625  {  66  Ugnstemp 2
       +179,2546875  452,4046875  ]  65  
       +170,71875  443,86875  [  64  Ugnstemp 1
       +162,1828125  435,3328125  >  63  
       +153,646875  426,796875  <  62  
       +145,1109375  418,2609375  \  61  
       +136,575  409,725  /  60  
       +128,0390625  401,1890625  ?  57  
       +119,503125  392,653125  !  56  
       +110,9671875  384,1171875  |  55  
       +102,43125  375,58125  '  54  
 80,0244140625 +212,054931636625 671,724931636625 +100,030517578125 373,180517578125  ;)!  53,56  
 +80  +212  671,67  +100  373,15  ; ) | \ M  53,556126  Kokpunkten
       +93,8953125  367,0453125  ;  53  Vittvätt
       +85,359375  358,509375  :  52  
       +76,8234375  349,9734375  ,  51  
       +68,2875  341,4375  .  50  
 +48  +140  599,67  +60  333,15  %)1}D  47,016715  
       +59,7515625  332,9015625  %  47  
       +51,215625  324,365625  $  46  
 +34,14375  +108,8234375  568,4934375  +42,6796875  315,8296875  &  45  
 +30,729375 +101,14109375 560,81109375 +38,41171875 311,56171875  @)W  44,4  Lätt feber
 +29,875  +99,220  558,890  +37,3447265625  310,4947265625  @)O  44,3  Kroppstemp
 +29,6  +98,6  558,27  +37  310,15  @)LQ&  44,253245  Kroppstemp
      +36,9446044921875 310,0946044921875  @)L  44,25  
 +29,022  +97,299  556,969  +36,277  309,427  @)G  44,2  
 +27,315  +93,45875  553,12875  +34,14375  307,29375  @  44  
 +20,48625  +78,0940625  537,7640625  +25,6078125  298,7578125  Z  43  
+16,0048828125 +68,010986328125 527,680986328125 +20,006103515625 293,156103515625  Y)M  42)26  Rumstemp
 +16  +68  527,67  +20  293,15  Y)L+4  42,257504  Rumstemp
 +13,6575  +62,729375  522,399375  +17,071875  290,221875  Y  42  Sval-rumsgr
 +6,82875  +47,3646875  507,0346875  +8,5359375  281,6859375  X  41  Kyl-svalgräns
 +0  +32  491,67  +0  273,15  W  40  Fryspunkten
 -6,82875  +16,6353125  476,3053125  -8,5359375  264,6140625  V  37  
       -17,071875  256,078125  U  36 Djupfrysgräns
 -14,23  0  459,67  -17,78  255,37  T)~|H  35,725521  
     -25,6078125  247,5421875  T  35  
       -34,14375  239,00625  S  34  
       -42,6796875  230,4703125  R  33  
       -53,0  220  P)<  31)62  Sv rekord
       -67,7  205  O)4  30)04  Köldrekord
       -89,2  184  L)Z  25)43  Köldrekord
       -102,43125  170,71875  K  24  "Kryogräns"
       -153,646875  119,503125  E  16  "Kryogräns"
      -183,52265625  89,62734375  A)W  12,4  "Kryogräns"
       -193  80  9)O  11,3  Kokp luft
       -268,9  4,22  0)V,  0,3751  Kokp helium
  ,1499999994 0,0000000006 0)000004   lägst uppnådd
 -218,52  -459,67  0  -273,15  0  0  0  Absolut noll