KALENDERNYTT     ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *>iw     2011-08-18     Uppdaterad *>iw     2011-08-18  KONTAKT
 

YTA

Med denna skala kan alla arealer från hela jorden till en tangent på en dator anges med en enda siffra och med en faktor två i upplösning.

 

 Kod  Gränsvärden  Anm
 Akinavisk siffra        Tumregel/Exempel  Gamla enheter decimalt  Akinaviska enheter  
 #  Null (okänd/ej aktuell)
 *          Större än jordklotets yta  
 510 072 000 km2  kk=.0000  
 +         Större än kontinenterna
 255 036 000 km2   .
 -           Mindre än halva jorden
 127 518 000 km2    
 ^           Större än någon kontinent
   63 759 000 km2  2y%d0000  
 ~          De stora kontinenterna
   31 879 500 km2    
 =          Genomsnittskontinent
   15 939 750 km2    
 _           De små kontinenterna
     7 969 875 km2    
 }          Australien räknas som k
     3 984 937 km2    
 {           Grönland räknas som ö
     1 992 468 km2    
 ]            Egypten, Mexico
       996 234  km2    
 [             Madagaskar
       498 117 km2    
 >          Sverige, Kaspiska havet
       249 058 km2    
 <          Storbritannien
       124 529 km2    
 \            Island
         62 264 km2    
 /            Taiwan
         31 132 km2    
 ?           Sicilien
         15 566 km2    
 !            Jamaica
           7 783 km2    
 |             Själland
           3 891 km2    
 '             Gotland
           1 945 km2  
 ;            Öland
 972 885 000 m2    
 :            Bornholm
 486 442 000 m2    
 ,            Orust
 243 221 000 m2    
 .             Tjörn
 121 610 000 m2    
 %         Laesö
   60 805 300 m2    
 $           Gotska Sandön
   30 402 600 m2    
 &         Anholt
   15 201 300 m2    
 @        Raroia (Fr polyn 2möh)
     7 600 665 m2    
 z            Kungsholmen
     3 800 332 m2    
 y           Santa Barbara
     1 900 166 m2    
 x           Kungshatt
        950 083 m2    
 w         Stora Essingen
        475 041 m2  
 v           Gamla stan
        237 520 m2    
 u           Skeppsholmen
        118 760 m2    
 t            Beckholmen
          59 380 m2    
 s           Kastellholmen
          29 690  m2    
 r            Strömsborg
          14 845 m2    
 q           Normalt kvarter
            7 422,52 m2  kk)=.
 p           Fotbollsplan
            3 711,26 m2    
 o           Lördagsplan, Malmö
            1 855,63 m2    
 n           Småskär
               927,81 m2  2y)%d  
 m         Normal villatomt
               463,90 m2    
 l            Tennis/basketplan
               231,95 m2    
 k           Liten gymnastiksal
               115,97 m2  k)k=.
 j             Normal lägenhet
                 57,9884 m2    
 i             Liten lägenhet
                 28,9942 m2    
 h           Vardagsrum
                 14,4971 m2  2)y%d  
 g            Sovrum
                   7,2485 m2    
 f             Hall
                   3,6242 m2    
 e            Tvättrum
                   1,8121 m2   ) kk=.
 d           A0-ark (- B0-ark)
                   0,9060 m2    
 c           A1-ark (- B1-ark)
                   0,4530 m2    
 b           A2-ark (- B2-ark)
                   0,2265 m2  )2y%d  
 a           A3-ark (- B3-ark)
                   0,1132 m2    
 9           A4-ark (- B4-ark)
 56 629 mm2    
 8           A5-ark (- B5-ark)
 28 314 mm2  
 7           A6-ark (- B6-ark)
 14 157 mm2    
 6           A7-ark (- B7-ark)
   7 078 mm2    
 5           Kontokort
   3 539 mm2    
 4           Min upplag i träkonstr
   1 769 mm2    
 3           Stort frimärke
      884,83 mm2    
 2           Litet frimärke
      442,41 mm2  )00kk=.  
 1           Mindre än frimärke
     
 0
 =0  0