KALENDERNYTT ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<86 1998-08-04 Uppdaterad *<86 1998-08-04 KONTAKT
 

Aktuell temperaturklassificeringsskala

Medan badtemperaturerna är ett kärt diskussionsämne presenterar vi här en första tillämpning av vår modell för klassificeringsskalor.
   Klassificeringsskala för badtemperatur
 Kod    Gränsvärde    Riktvärden  Benämning  Beskrivning/Anmärkning
 A  Grader Celsius  A  Grader Celsius
 7          Null  Ogiltig
 6  &  43-  Alltför varmt  
 &  42,6796875  
 5  @  35-42  Varmbad  
 @  34,14375  
 4  Z  26-34  Ljumbad  
 Z  25,6078125  
 3  Y  18-25  Sommarbad  
 Y  17,071875  
 2  X  9-17  Kallbad  
 X  8,5359375  
 1  W  0-8  Vinterbad  
 W  0  
 0      Alltför kallt(!)