Kalendernytt ISSN 1403-1531Sidan publicerad *<]d 2006-06-30  Uppdaterad *<]d  2006-06-30  KONTAKT
 

Bildform

Detta är en skala för klassificering av bildformat eller rättare sagt förhållandet mellan långsida och kortsida hos en bild.

 
 Klassificeringsskala för bildform
 Kod  Gränsvärde  Riktvärden  Benämning  Beskrivning/Exempel
 A  SI  A  SI
 7       .  Null  Ogiltig/okänd
 6      Panorama  Långsida >> Kortsida
 2  2  
 5  1)\\\ (...)  1,777...  Bredbild  16 / 9
 1)/  1,75  
 4  1)%zt=!n+  1,618  Gyllene snittet  Anses estetiskt perfekt
 1)w  1,5  1 / 1,618 ~ 0,618
 3  1)qw%$p~  1,414  Pappersformat  Kvadratroten ur 2
 1)o  1,375  A4
 2  1)LLL (...)  1,333...  Skärmformat  4 / 3
 1)g  1,25  TV, datamonitorer mm
 1  1)c  1,2    Långsida ~ Kortsida
     
 0  1  1  Kvadrat  Långsida = Kortsida