Kalendernytt ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<%0 2004-01-03 Uppdaterad *<%0 2004-01-03 KONTAKT
 

Vad är kunskap?

Ett försök till indelning av datanivåer.

 

   Klassificeringsskala för datanivåer
 Kod  Benämning  Beskrivning  Exempel
 7  Null Ogiltig  Okänd, övrig, inaktuell
 6  Handling Att använda svaret.  Bolmörtsskivling och spindelskivling blir inte plockade.
 5  Insikt Att förstå varför svaret är viktigt.  Jag bör undvika bolmörtsskivling och spindelskivling.
 4  Kunskap Att veta vilken fråga man får svar på. Är Karljohan, bolmörtsskivling, jättetrattskivling, kantarell, spindelskivling eller champinjon farliga?
 3  Information Svar i klartext.  Nej, Ja, Nej, Nej, Ja, Nej
 2  Data En kod som innehåller svar.  010010
 1  Signal Det som får en lampa att blinka.  Bzzzzz...
 0  Krets Det som behövs för att en lampa ska kunna blinka.  -