KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *<*4 2008-01-18   Uppdaterad *<*4  2008-01-18  KONTAKT
 

Driftläge

En elektrisk apparat kan befinna sig i ett flertal lägen utöver På och Av. Signallampor lyser ofta rött för att visa att allt är okej men visar sällan driftläget entydigt. Det kan vara bra att få veta att apparaten är rätt ansluten men helt avstängd - eller att termostaten slagit av och kan slå på när som helst igen.

 
 Klassificeringsskala för driftläge
Kod Färg på kontrollampa Benämning Beskrivning/Exempel
7 - Null ogiltig, t ex okänd, osäker eller ej påbörjad
6 Blinkande Röd + Gul Varning Allvarligt fel
5 Röd Forcerad Skärpt uppmärksamhet/närvaro krävs
4 Gul + Röd Aktiv Termostat slagit på/Laddar
3 Gul Beredskap Termostat avvaktar/Färdigladdat
2 Grön + Gul Funktion ok Funktion kontrollerad men av
1 Grön Spänning Ansluten till spänningskälla
0 Släckt Spänningslös Stickproppen urdragen