KALENDERNYTT    ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *<+{   2008-01-04   Uppdaterad *>8~  2009-12-12    KONTAKT
 

Relativ luftfuktighet

Vintertid är tidskapseltid då det kan vara extremt torrt - för torrt?

 
 Klassificeringsskala för relativ luftfuktighet
 Kod  Gränsvärde  Riktvärden  Livslängdsindex organiskt
 material vid +8°C resp +18°C
Benämning - Beskrivning
 A  SI  A  SI
 7       .    Null - Ogiltig/okänd
 6  1  100 %  Mögel efter 3 resp 2 dygn  Mättad - Luften mättad med vattenånga, dimma
     
 5  -  90-99 %  Mögel efter 3-7 resp 2-5 dygn  Våt - Mycket kvalmigt. För fuktigt för maskiner
 0)_  87,5 %  
 4  /  70-80 %    70-140 år  resp   20-  40 år  Fuktig - Risk för mögel vid temperatur 
 0).  62,5 %  över +4°C (vid 87%) - över +23°C (vid 66%)
 3  @  50-60 %  145-200 år  resp   40-  55 år  Komfortabel - Varken kvalmigt eller för torrt 
 0)w  50 %  för luftrören. Ingen omedelbar risk för mögel
 2  o  30-50 %  210-420 år  resp   55-110 år  Arkivtorr - Ingen risk för vare sig mögel 
 0)g  25 %  eller försprödning av papper
 1  8  10-20 %  450-700 år  resp 115-190 år  Förslutningstorr - Högst +18°C = Inget mögel
     oavsett framtida temp. För torrt för maskiner
 0  0  0 %  800 år  resp 200 år  Absolut torr - Helt utan innehåll av vattenånga
 Förekommer ej i naturen