Kalendernytt ISSN 1403-1531Sidan publicerad *<!f 2005-04-10  Uppdaterad *<!f  2005-04-10  KONTAKT
 

Godkänd?

En modell för klassificering av godkännandegrad i allmänhet.
 
 Klassificeringsskala för godkännandegrad
Kod Förkortning Benämning Anmärkning
7 Null Ogiltig, ej avgjord
6 MVG Mer än Väl Godkänd Extrem prestation
5 VG Väl Godkänd Även kraftigt minskad prestation räcker för godkännande
4 KG Klart Godkänd Även något minskad prestation räcker för godkännande
3 G Godkänd med tvekan Något ökad prestation krävs för fortsatt godkännande
2 IFG Icke Fullt Godkänd Måttligt ökad prestation räcker för godkännande
1 IAG Icke Alls Godkänd Kraftigt ökad prestation krävs för godkännande
0 MIAG Mindre än Icke Alls Godkänd Ingen prestation