Kalendernytt ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<yk 2003-03-09 Uppdaterad *<yk 2003-03-09 KONTAKT
 

I snitt?

Vilket slags värde avses när man talar om genomsnittet? Med "medlet" brukar man mena det aritmetiska medelvärdet. Här följer en systematisering av de olika karakteristiska värden som kan används för att beskriva ett statistiskt material.

 

   Klassificeringsskala för karakteristiska värden
 Kod  Benämning  Beskrivning  Exempel
Material Resultat
 7  Null Ogiltig  Okänd, övrig, inaktuell
 6  Max Det största värdet  1, 2, 2, 3, 4, 5  5
 5  Geometriskt medel Produkten av värdena upphöjd till inverterade antalet värden  1, 2, 2, 3, 4, 5  ~2,49
 4  Aritmetiskt medel Summan av värdena dividerad med antalet värden  1, 2, 2, 3, 4, 5  2,8333...
 3  Median Det mittersta av värdena uppställda i stigande eller fallande ordning  1, 2, 2, 3, 4, 5  2,5
 2  Typ Det vanligaste värdet  1, 2, 2, 3, 4, 5  2
 1  Enda Det enda värdet  4, 4, 4, 4, 4, 4  4
 0  Min Det minsta värdet  1, 2, 2, 3, 4, 5  1