KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *>1s 2008-08-21    Uppdaterad *>1s  2008-08-21    KONTAKT
 

Klippning

När jag gick i lekis fick vi klippa ut fågelfigurer i papp och färglägga som domherrar och blåmesar. Jag implementerade då "grovklippning", "mellanklippning" och "finklippning".

Sådant växer man naturligtvis ifrån. Så nu har jag utvecklat en femgradig skala - med nolla och sexa förstås. Kompisarna förväntas göra ännu större ögon.

 

 
 Klassificeringsskala för klippning
Kod  Benämning  Beskrivning/Exempel
7  Null  ogiltig, t ex okänd, osäker eller ej påbörjad
6  Oklippt  
5  Avklippning  Bitar som kan användas till annat klipps bort
4 Grovklippning  Formen saxas ut
3  Mellanklippning  Klippning strax utanför linjen
2  Finklippning  Bortklippning av resten
1  Justeringsklippning  Justering av eventuella upptäckta ofullkomligheter
0  Färdigklippt  

Fredrik Flink 1968-08-21