KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<e- 1998-10-16 Uppdaterad *<e- 1998-10-16 KONTAKT
 

HUR MYCKET ÄR KLOCKAN FEL ?

Hur mycket är klockan? undrar man ibland. Man kanske först borde fråga Hur mycket går klockan fel?

 Klassificeringsskala för fel i tidvisning
 Kod  Gränsvärde  Riktvärden  Benämning  Beskrivning
 A  SI  A  SI
 7       .  Null  Ogiltig
 6  0)1  25 min -    
 0)1 22 min 30 s .
 5  08  3 - 20 min    
 08  2 min 48,75 s .
 4  01  25 s - 2,5 min    
 01  21,09375 .
 3  008  3 - 20 s    
 008  2,63671875 .
 2  001  0,4 - 2,5 s    
 001 0,32958984375 s .
 1  0008  0,05 - 0,3 s    

0008

0,04119873046875s .
 0  0  0 - 0,04 s    
.