KALENDERNYTT ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<b> 1999-03-29 Uppdaterad *<@0 2003-06-25 KONTAKT
 

LUTNINGSSKALA

Skala betyder stege - det har saknats en skala för att enkelt ange olika lutningar.

Vi har uppdaterat med ett par nya benämningar för att markera att gränsen mellan 1 och 2 mycket väl motsvarar gränsen mellan omärklig och märkbar. Därtill ges exempel på vad ett vattenpass visar.

 
 Klassificeringsskala för lutning
 Kod  Gränsvärde  Riktvärden Benämning  Exempel
A Lutningsgrad  Vinkel A  Lutningsgrad  Vinkel
 7  Null Okänd
 6  1  Över 100 %  45-90°  Stup Stege,
 1 100%  45° brutet tak
 5  0)g  25-100 %  15-45°  Brant Trappa,
 0)g  25% ca 14° tegeltak
 4  0)4  7-25 %  4-14°  Sluttning Ramp,
 0)4  6,25% ca 3,6° papptak
 3  0)1  2-6 %  1-3°  Måttlig Väg, tätt tak
 0)1 1,5625% ca 0,90° vattenpass: 'fel'
 2  0)0g  0,5-1,5 %  0,3-0,8°  Märkbar Järnväg, drän
 0)0g  0,390625%  ca 0,22° vattenpass:'nära'
 1  0)04  0,1-0,3 %  0,1-0,2°  Omärklig Golv; syns på
 0)04  0,09765625%  ca 0,056° vattenpass: 'ok'
 0  0  0-0,09 %  0-0,05°  Plant Isbana; vatten-
  pass: 'Perfekt'