Kalendernytt ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<!7 2005-04-02 Uppdaterad *<!7 2005-04-02 KONTAKT
 

Öppet eller stängt?

Kalendernytt har nyheterna som gör även kalenderbitare förvånade - här en klassificeringsskala för hur öppen en dörr kan anses vara!

 

   Klassificeringsskala för öppningsgrad
 Kod  Benämning  Beskrivning
 7  Null Ogiltig
 6  Ostängbar öppning Öppning utan dörr eller fönster
 5  På vid gavel Dörr, fönster eller lucka som är öppnad minst 30 grader
 4  På glänt Dörr, fönster eller lucka som är öppnad 2 - 20 grader
 3  Tillskjutet Stängd dörr, fönster eller lucka som kan blåsa upp
 2  Reglat Stängd dörr eller reglat fönster eller lucka
 1  Låst Dörr, fönster eller lucka låst med alltifrån hänglås till säkerhetslås
 0  Ingen öppning Vägg