KALENDERNYTT   ISSN 1403-1531 Publ *<e& 1999-09-29Uppd *<j\ 2000-08-20 informedIT NU FRITT FRAM CYKEL o SPÅR KONTAKT
 

VINDSKALA

En lösning på problemet att ange åtta vindriktningar plus Null! Med 6 bits i stället för tre, dvs sextiofyra i stället för åtta som bas, kan man dessutom ange riktningen fyra gånger så noggrannt alternativt om vinden är svag, hård eller kanske växlande.

Klassificeringsskala för vindriktning  
Kod Betydelse  
Ensiffrig oktal/ decimal Två- siffrig oktal Tetra- sexag- esimal  Grader medurs från norr  Väderstreck  
7  77  #  Ogiltig  
 
 76  *  315+33,75(--+45) grader  N-NNV  
 
 75 +  Hård nordvästvind  
 
 74 -  315+22,5(--+33,75) grader  NNV  
 
 73  ^  Övervägande omkring nordväst  
 
 72  ~  315+11,25(--+22,5) grader  NV-NNV  
 
 71  =  Svag nordvästvind  
 
 70  _  315+0(--+11,25) grader  NV  
 
6  67  }  Ogiltig: Felaktig uppgift  
 
 66  {  270+33,75(--+45) grader  VNV-NV  
 
 65  ] Hård västvind  
 
 64  [  270+22,5(--+33,75) grader  VNV  
 
 63  >  Övervägande omkring väst  
 
 62  <  270+11,25(--+22,5) grader  V-VNV  
 
 61  \  Svag västvind  
 
 60  /  270+0(--+11,25) grader  V  
 
 5  57  ?  Ogiltig  
 
 56  !  225+33,75(--+45) grader  V-VSV  
 
55 |  Hård sydvästvind  
 
54 '  225+22,5(--+33,75) grader  VSV  
 
 53  ;  Övervägande omkring sydväst  
 
 52  :  225+11,25(--+22,5) grader  SV-VSV  
 
 51  ,  Svag sydvästvind  
 
 50  .  225+0(--+11,25) grader  SV  
 
 4  47  %  Ogiltig  
 
 46  $  180+33,75(--+45) grader  SV-SSV  
 
 45  &  Hård sydvind  
 
 44  @  180+22,5(--+33,75) grader  SSV  
 
 43  z  Övervägande omkring syd  
 
 42  y  180+11,25(--+22,5) grader  S-SSV  
 
 41  x Svag sydvind  
 
 40  w  180+0(--+11,25) grader  S  
 
 3  37  v  Ogiltig: Växlande vind  
 
 36  u  135+33,75(--+45) grader  S-SSO  
 
 35  t  Hård sydostvind  
 
 34  s  135+22,5(--+33,75) grader  SSO  
 
 33  r  Övervägande omkring sydost  
 
 32  q  135+11,25(--+22,5) grader  SO-SSO  
 
 31  p  Svag sydostvind  
 
 30  o  135+0(--+11,25) grader  SO  
 
 2  27  n  Ogiltig: Alltför osäkra uppgifter  
 
 26  m  90+33,75(--+45) grader  SO-OSO  
 
 25  l  Hård ostvind  
 
 24  k  90+22,5(--+33,75) grader  OSO  
 
 23  j  Övervägande omkring ost  
 
 22  i  90+11,25(--+22,5) grader  O-OSO  
 
 21  h  Svag ostvind  
 
 20  g  90+0(--+11,25) grader  O  
 
 1  17  f  Ogiltig: Uppgift saknas  
 
 16  e  45+33,75(--+45) grader  O-ONO  
 
 15  d  Hård nordostvind  
 
 14  c  45+22,5(--+33,75) grader  ONO  
 
 13  b  Övervägande omkring nordost  
 
 12  a  45+11,25(--+22,5) grader  NO-ONO  
 
 11  9 Svag nordostvind  
 
 10  8  45+0(--+11,25) grader  NO  
 
 0  07  7  Ogiltig: Helt vindstilla  
 
 06  6  0+33,75(--+45) grader  NO-NNO  
 
 05  5  Hård nordvind  
 
 04  4  0+22,5(--+33,75) grader  NNO  
 
 03  3  Övervägande omkring nord  
 
 02  2  0+11,25(--+22,5) grader  N-NNO  
 
 01  1  Svag nordvind  
 
 00  0 0+0(--+11,25) grader  N