KALENDERNYTTISSN 1403-1531  Sidan publicerad *>7& 2009-09-18   Uppdaterad *>7>  2009-10-02  KONTAKT
 

Rumshöjd

Rumsenheter har hittills varit liktydigt med "rum inkl kök". Kalendernytt lanserar här en ny användning, där en rumsenhet i princip är grundenheten för rum eller volym i akinaviska systemet, 13,62892 kubikmeter. Med standardhöjd 2,4 m motsvarar en rumsenhet 5,7 kvadratmeter. Ett vardagsrum är då typiskt 3-4 rumsenheter, ett sovrum för två personer 2 rumsenheter, ett kök 2-3 rumsenheter, en normal hall 1-2 rumsenheter, ett litet sovrum på 7-8 kvadratmeter med ca 2 m högt i tak är 1 rumsenhet, ett badrum en halv rumsenhet och ett litet toalettrum en kvarts rumsenhet. Följande klassificeringsskala anger faktorer för omräkning av lokalyta med hänsyn till rumshöjd i olika utrymmen, baserade på antal hela fjärdedelar av standardhöjd.

 
 Klassificeringsskala för rumshöjd
 Kod  Gränsvärde  Riktvärden  Faktor  Exempel/Anmärkning
 A  SI  A  SI
 7       .  Null  Ogiltig/okänd
 6  2  3,6 -   meter  1,5  Verksamhetslokal
 1)w  3583 mm  Medger.ventilationskanaler.ovanför.ett.undertak.och.ev.delning.i.två.plan
 5  1)o  3,0 - 3,5 meter  1,25  Salong
 1)g  2986 mm  
 4  1  2,4 - 2,9 meter  1  Vardagsrum
 1  2388,657 mm  Föreskriven rumshöjd för bostäder i en våning (tidigare 2,5 m)
 3  0)_  1,8 - 2,3 meter  0,75  Sovrum, äldre byggnader, vissa tvättrum och kokutrymmen
 0)/  1791,5 mm  Observera att inte alla långa personer kan gå raka
 2  0).  1,2 - 1,7 meter  0,5  Utrymme under snedtak, för t ex säng, arbetsbord eller byrå
 0)w  1194 mm  Tidigare har i viss mån hela ytan räknats ända ned till 1,4 m höjd
 1  0)o  0,6 - 1,1 meter  0,25  Förvaring, lek- och liggutrymme
 0)g

 

 597 mm  
 0  0)8  0 - 0,5 meter  0  Ej nyttoutrymme, kryprum
 

 

Fredrik Flink 2009-09-18