KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<kd 2000-09-17 Uppdaterad *<kk 2000-09-24 KONTAKT

 

Informationslagring

Strömavbrott! Hade jag sparat det jag skrev? Hur länge håller hårddisken? Det är dags att gradera metoderna för informationslagring.

 

 Klassificeringsskala för informationslagring
Kod  Benämning  Beskrivning----  Exempel på risker Exempel på tidsperspektiv
 7 Null Ogiltig Okända  Okänt
 6 Perfekt Oförstörbar Inga  Oändligt
 5 Beständig Permadokument Skärbrännare, kärnexplosioner,  1000 år
kvalificerat sabotage
 4 Begränsad Papper i flera arkiv Ovanstående+materialnedbrytning,  10 år
sabotage, politiska beslut
 3 Obeständig Flera disketter +Teknisk/fysisk livslängdsgräns  1 år
alt Ett papper +Brand, översvämning, slarv
 2 Tillfällig En diskett +Avmagnetifiering  1 dag
alt Hårddisk +Diskhaveri, stöld,
 1 Osparad Arbetsminne +Elavbrott, programkörningsfel  1 minut
alt Huvudet Glömska, olyckor, livslängdsgräns
 0 Ingen Raderad alt .  0
Aldrig skapad