KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *>5t 2009-05-05   Uppdaterad *>5t 2009-05-05  KONTAKT
 

Med anledning av att Kalendernytt nu definitivt är inne på sitt andra monument:

Hur pass färdigt?

En grund för 1-5-skalan kan sägas vara antal påbörjade fjärdedelar, inte minst när det gäller i vilken grad något uppfyllts, t ex rekommenderat näringsintag.
 
 
Kod  Uppfyllandegrad  Benämning  Exempel
7    Null  Okänt, ej aktuellt
6  126 % -  Uppfyllt med onödigt stor marginal  
5  101 - 125 %  Gott och väl uppfyllt  
4  76 - 100 %  Knappt uppfyllt  
3  51 - 75 %  Till hälften uppfyllt  
2  26 - 50 %  Till stor del uppfyllt  
1  1 - 25 %  Till en mindre del uppfyllt  
0  0 %  Inte alls uppfyllt  

 

Fredrik Flink 2009-03-04