KALENDERNYTT    ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *>j6   2011-09-25   Uppdaterad *>j6  2011-09-25 KONTAKT
 

Syrgashalt

En sånär som på avvikande nedersta klassgräns normal akinavisk grovklassificeringsskala för luftens halt av syre.

 
 Klassificeringsskala för syrgashalt
 Kod  Gränsvärde  Riktvärden  Benämning  Exempel/konsekvens
 A  SI  A  SI
 7       .  Null  Ogiltig/okänd
 6  )w  > 25 %  Förhöjd  Minst fyrdubblad brandrisk
 )g  25 %  
 5  )d  21 %  Normal  
 )c  18,75 %  
 4  )a  16-18%  Sänkt  Kraftigt sänkt fysisk/mental förmåga, farligt längre stunder
 )8  12,5 %  Arbete kräver friskluftsmask
 3  )6  8-10 %  Farligt låg  Risk för medvetslöshet utan förvarning
 )4  6,25 %  Återhämtning möjlig om du bärs utomhus omedelbart 
 2  )2  1-6 %  Dödligt låg  Omedelbar medvetslöshet
 )0g  0,390625 %  
 1  )08  < 1 %  Nästan syrefritt  Konservering
     
 0  0  0  Absolut syrefritt  
 

Fredrik Flink 2011-09-25