Kalendernytt Sidan publicerad *<hv 2000-03-27 Uppdaterad *<zx 2003-05-25  KONTAKT

 

KALENDERNYTT

lanserar

OXAGISKA SIFFROR !

 

8 x 8 x 8 x 8

eller

16 x 16 x 16

- det blir 4096 - men vem har sagt att det ska vara decimalsystem?

 

Här lanserar Kalendernytt en logisk metod att skriva tal med basen åtta upphöjt i fyra dvs fyratusennittiosex - det blir hälften så många positioner som med basen sextiofyra och bara en fjärdedel så många positioner som med den gamla onaturliga basen tio.

Först den mest komplicerade siffran - för talet fyratusennittiofem som decimalt skrivs 4095:

 
 
Det horisontella strecket är alltså ett 'grundstreck' från vars båda ändar man bygger på med streck i olika riktningar som ger dess värde. Jämför man med basen sextiofyra så blir det många tecken men det blir enkelt jämfört med att hålla reda på fyratusennittiosex tecken utan logisk utformning! Känner man inte igen siffran så är det bara att summera tvåpotenserna med början nere till höger.

Den här metoden är än så länge närmast av kuriöst intresse men en praktisk tillämpning i anknytning till akinaviska kalendern kan vara när man med ett enda tecken vill ange på ett föremål ungefär vilket decennium inom en fyrtiofemtusenårsperiod det kommer från. Tack vare den logiska uppbyggnaden finns dessutom en chans att tolka denna datering långt fram i tiden, förutsatt bara att man har en aning om vilken epok som tillämpats.

En annan intressant tillämpning kan vara en på samma gång digital och analog urtavla som på ett logiskt sätt visar och grafiskt ger en uppfattning om klockslag på dygnet med en upplösning på ca 21 sekunder dvs med ett mellanting av minutvisare och sekundvisare.

PS. Samtidigt med namnet kan vi presentera en mycket praktisk användning; nio oxagiska siffror kan ge både tid, person och position - över hela världen! - genom den oxagiska koden.