Kalendernytt Sidan publicerad *<5t 1998-02-16 Uppdaterad *<5t 1998-02-16  KONTAKT
 

DE AKINAVISKA SIFFRORNA

Den akinaviska teckenuppsättningen bygger på några enkla principer:
 
 Akinavisk siffra  Utläses  Arabiska siffror
0 noll 0
1 ett 1
2 två 2
3 tre 3
4 fyra 4
5 fem 5
6 sex 6
7 sju 7
8 åtta 8
9 nio 9
a a 10
b b 11
c c 12
d d 13
e e 14
f f 15
g g 16
h h 17
i i 18
j j 19
k k 20
l l 21
m m 22
n n 23
o o 24
p p 25
q q 26
r r 27
s s 28
t t 29
u u 30
v v 31
w w 32
x x 33
y y 34
z z 35
@ snabela 36
& och 37
$ dollar 38
% procent 39
. punkt 40
, komma 41
: kolon 42
; semi 43
' apostrof 44
| dubbel 45
! utrop 46
? fråga 47
 / slash 48
\ back 49
< mindre 50
> större 51
[ hak 52
 ] sluthak 53
 { spets 54
} slutspets 55
 _ linje 56
 = lika 57
 ~ tilde 58
 ^ cirkum 59
 - minus 60
+ plus 61
* stjärna 62
 # fyrkant 63